1 juli een nieuw hoofdstuk

23 maart 2015

In 1996 ben ik begonnen met de MBO AP/PB. In januari van dat jaar was er een nieuwe arbeidswet van kracht gegaan. We werkte vanuit het boek “Schets van het Nederlandse arbeidsrecht”. In dat boek werd onder meer aandacht geschonken aan de Arbeidstijdenwet, die met ingang van 1 januari 1996 de Arbeidswet 1919 heeft vervangen en de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die per 1 maart 1996 belangrijke wijzigingen heeft aangebracht in het Burgerlijk Wetboek en de Ziektewet. Vooral ook voor tijdelijke contractanten en uitzendkrachten had deze wijziging in regelgeving een enorme impact.

Door de jaren heen zijn er natuurlijk wel zaken gewijzigd, maar 1996 bracht toch wel een van de grootste wijzigingen mee. Nog zo’n grote wetswijziging was de Wet Arbeid en Zorg. Deze werd ingevoerd in november 2001. Zzp-ers moesten nog wel even wat langer wachten voor zij betaald zwangerschapsverlof mochten gaan opnemen. Zij mochten pas in mei 2008 door de invoering van de Zelfstandig en Zwangerregeling (ZEZ) in aanmerking komen, maar men moest wel aan een aantal uren criteria voldoen.

Nu staat er binnenkort, weliswaar met een jaar uitstel, weer een grote aanpassing van de wet voor de deur. Vooral op het gebied van ontslag en tijdelijke contracten zijn wat veranderingen. Links en rechts ben ik aan het lezen over de veranderingen. Ik wil natuurlijk wel goed bijblijven in mijn vakgebied. Maar wat mij opvalt is dat er nogal de nadruk wordt gelegd op een goede dossier opbouw. Mij is altijd geleerd dat je altijd een goed dossier op moet bouwen. Ik vind het een plicht van een HRM-er dat je zorgt dat er ten aller tijde een goed deugdelijk dossier is. Dat belangrijke gespreksnotities juist gedocumenteerd worden, maar ook afspraken en beloftes.

Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een kantonrechter nu ineens nog meer gaat kijken naar iets wat al zo belangrijk was. De vergoedingen worden wel anders. En dat is maar goed ook. Eigenlijk hadden die al aan het begin van de crisis anders gemoeten. Teneinde om bedrijven te beschermen tegen die monsterlijke hoge afkoopsommen. Ondanks dat de kantonrechtersformule al was aangepast, werd de oude nog massaal gebruikt.

Ach ik zie deze veranderingen weer als een nieuwe uitdaging. Een nieuw hoofdstuk dat begint op 1 juli 2015. Ik kijk uit naar de eerste jurisprudentie en andere berichtgevingen van collegae. HRM is wat dat betreft zo’n boeiend vak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *